ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Emerson Climate Technologies Asia และขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
1.1 มีจุดประสงค์หลักของคุณในการเข้าชมเว็บไซต์ของเราคืออะไร?
  
1.2 คุณได้รับข้อมูลที่คุณต้องการหรือไม่?
1.3 คุณคิดอย่างไรสำหรับวิธีการในการสำรวจและหาข้อมูล?
 
ง่าย
 
 
ยาก
12345
ในการสำรวจเว็บไซต์ :
ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ:
1.4 คุณคิดว่าเนื้อหาของเว็บไซต์มีประโยชน์อย่างไร?
มีประโยชน์มาก
มีประโยชน์บ้าง
ไร้ประโยชน์
1
2
3
4
5
1.5 โดยรวมแล้วคุณคิดว่ากราฟิกและรูปลักษณ์ของเว็บไซต์เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
แย่
1
2
3
4
5
1.6 คุณจะกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีกหรือไม่?
1.7 ความถี่ที่คุณจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีกครั้ง?
*1.8 จะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะแนะนำเว็บไซต์นี้ให้แก่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน?
ส่วนที่ 2
2.1 อะไรที่คุณชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้?
2.2 อะไรที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้?
2.3 ท่านพบเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร?
  
2.4 ถ้าคุณพบเวปนี้ผ่าน search engine คุณใช้ search engine ชนิดใด?
  
2.5 ข้อมูลที่ติดต่อของคุณ (ถ้ามี)
ชื่อ:
อีเมล์:
จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
2013 Emerson Electric Co. All rights reserved.
CONSIDER IT SOLVED.